Vykort från Utopia

Maktens Stockholm och medborgarnas stad av Ola Andersson

”En lovsång till den kosmopolitiska staden. En fascinerande stockholmsresa från Birger jarls fästning till Sofo”
Fredrik Strage
Om boken

Där trottoaren slutar, slutar stan!

Långt fler vill bo i innerstaden än vad som i själva verket får plats, fyra av fem Stockholmare bor i förorten. Staden växer så det knakar men ändå ligger innerstadens gränser kvar där de låg för hundra år sedan. Vem har egentligen bestämt att staden skall sluta just vid tullarna, varför finns det ett innanför och ett utanför? Och varför präglas livet i Stockholm av en eskalerande bostadsbrist?

De senaste sjuttio åren har Stockholm planerats och byggts utifrån en utopisk idé om en konfliktlös stad, ett en gång för alla färdigt samhälle, med åtskilda bostadsområden, arbetsområden och trafikleder, utan plats för stadsliv och alla stadens unika möjligheter till socialt, kulturellt, intellektuellt och ekonomiskt utbyte.

Resultatet har blivit en stad som sorterar sina medborgare efter social, kulturell och ekonomisk status med en innerstad som blivit ett segregerat rikemansghetto. Är det verkligen så vi vill ha det? Och vilken sorts stad skall vi lämna över till kommande generationer? Boken heter Vykort från Utopia. Den handlar om våra möjligheter att lämna något bättre i arv till kommande generationer än den stad vi själva ärvt.

Vykort från Utopia ges ut av Dokument Press och är formgiven av Stefania Malmsten.

bokomslag

Pris 219 kr

Beställ

Manifest för en kosmopolitisk storstad
  1. Rätten till det urbana. Den integrerade staden skall vara tillgänglig och öppen för alla. Alla skall, oberoende av resurser, ha rätt till den kosmopolitiska storstaden. Tillgången till dess utbud och unika möjligheter till socialt, kulturellt, intellektuellt och ekonomiskt utbyte skall vara en medborgerlig rättighet.
  2. Rätten till en gemensam, sammanhängande och fungerande allmän plats. Den allmänna platsen är en förutsättning för yttrande- och mötesfriheten. Utan den kan inte dessa medborgerliga rättigheter existera. Vi kräver en sammanhängande allmän plats där var och en har möjlighet att fritt röra sig mellan stadsdelarna.
  3. Rätten att leva efter lagen, inte andras normer. Var och en skall, på egen hand eller tillsammans med likasinnade, ha rätt att i den kosmopolitiska storstaden leva inom de gränser lagen sätter, oberoende av vilka politiska åsikter, kulturer, raser, religioner, sexuella preferenser etc. andra uppfattar som normala.
  4. Rätten till bostäder och lokaler till rimliga kostnader. En förutsättning för en kreativ miljö är billiga lokaler som kan ge utrymme att experimentera och pröva nya idéer. Social, kulturell och ekonomisk utveckling förusätter att det finns lokaler där den kan äga rum, och billiga bostäder där de som ägnar sig åt denna utveckling har råd att bo. Billiga lokaler och bostäder finns i äldre byggnader, inte i nybyggda. Att skydda billiga bostäder och lokaler från rivning eller lyxrenovering är avgörande om Stockholm i framtiden skall kunna bidra med något intressant till sin omvärld.
  5. Rätten att delta i byggandet av staden. Alla skall ha rätt att efter vilja och förmåga tillsammans med övriga medborgare sätta sin prägel på staden. var och en skall ha rätt att bygga för sitt eget hushåll eller sin verksamhet. Alla som kan och vill bygga måste erbjudas tomter till skäligt pris. Dessa tomter måste ha färdiga byggrätter som kan utnyttjas så fort bygglov beviljats, och de som bygger måste ges rätten att ge byggnaden det uttryck de själva önskar. Den som inte har resurser att bygga skall kunna bidra till staden på andra sätt. Medborgarnas behov av att kommunicera med skyltar, affischer, graffitti och gatukonst måste respekteras.
  6. Skyldigheten att acceptera livet i staden. Med privilegiet att vistas i staden med dess unika utbud och möjligheter till utbyten följer en skyldighet att acceptera andras rätt att visats i staden: att se, höra stöta ihop med och känna doften av främlingar, deras liv och deras verksamheter. Denna skyldighet innefattar också accepterandet att staden växer och att ny mark tas i anspråk för bebyggelse.
Om författaren
ola1

Ola Andersson är inte bara Sveriges viktigaste arkitekturskribent vars texter i Svenska Dagbladet, magasin och fackpress länge varit tongivande i debatten. Som arkitekt och delägare i A1 arkitekter i Stockholm har han också erfarenhet av svensk stadsplanering i praktiken. 2006 utsågs han av Sveriges Arkitekter till Sveriges bästa arkitekturkritiker. Vykort från Utopia är hans första bok.

Per Kristiansen är fotograf. När han inte tar bilder på Stockholm fotograferar han människor och saker i sin studio på Södermalm. Bilderna till Vykort från Utopia togs under helikopterturer vintern och sommaren 2011.

Web design & dev: AGoodId